DETALJER

VD: Vitalij Kungel

HRB 175197 B
MomsNr.: SE502079701401
Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Företagsadress:

Zoobio GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlin
+46 101 38 90 91

E-Mail: [email protected]
Web: www.zoobio.se

EU-kommissionens plattform för tvistlösning online: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Hemsidan Zoobio GmbH innehåller hyperlänkar till tredjeparts hemsidor. Zoobio GmbH är inte ansvariga för innehållet på dessa hemsidor som kan nås via hyperlänkarna. Bruket av sagda hemsidor sker på egen risk.

Ansvarsfriskrivning:

Referenser och länkar
För direkta och indirekta hyperlänkar till andra hemsidor, som ligger utanför författarens ansvar, kan dennes ansvar endast godkännas om författaren hade kunskap om hemsidornas innehåll och även om det vore tekniskt möjligt och rimligt för denne att förhindra användningen av olagligt innehåll. Författaren deklararerar härmed att inget olagligt innehåll fanns på hemsidorna vid den tidpunkt då de länkades. Författaren har inga möjligheter att influera den nuverande eller framtida designen, innehållet eller författarskapet på de länkade hemsidorna. Därför tar han avstånd från allt innehåll på alla länkade hemsidor som ändrades efter att de länkades. Detta uttalande appliceras på alla internet-länkar som integrerats i dennes egna erbjudanden och referenser, så väl som utomstående gästinlägg, foruminlägg och maillistor. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och särskilt för skador som uppkommer från bruket eller icke-bruket av sådan information ligger ansvaret helt och hållet hos leverantören av hemsidan som refererats till och inte hos den som länkat till hemsidan.

Upphovsrätt och varumärkeslagar
Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten hos grafik, ljud och videoklipp och texter, och att använda dennes egna grafik, ljud och videoklipp och texter, eller att använda licenserad gratis grafik, ljud och videoklipp och texter. Alla märken och varumärken som nämns i erbjudande på internet kan möjligtvis vara skyddade av tredje parts märken och varumärkens applicerbara varumärkeslagar, och upphovsrätten hos ägaren av märket eller varumärket. Det ska nämnas att författaren är väl medveten om att varumärkena som nämns skyddas av lagen. Upphovsrätten för material som publiceras av författaren ägs enbart av författaren själv. Reproduktion av grafik, ljud och videoklipp och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan explicit medgivande från författaren.

Juridisk giltighet i denna ansvarsfriskrivelse
Den här ansvarsfriskrivelsen ska ses som en del av online erbjudande som refererat till denna sidan. Om delar eller enskilda fraser i den här texten inte längre är applicerbara på det nuvarande juridiska läget håller resten av dokumentet fortfarande sin validitet.