Vilka slags filter rekommenderas till olika akvarium

Vilka slags filter rekommenderas till olika akvariumMed deras magiska och unika effekter så har akvarium förtrollat oss människor genom alla tider genom att vi har kunnat skapat en undervattenvärlden vi annars har kunnat drömma om. På grund av alla fiskars och växters ämnesomsättningar samt foderavfall så samlas det mycket avfall i akvariet som du måste återvinna.

Denna avfall påverkar inte bara synligheten och förstör utseendet optiskt talat utan det påverkar också vattenvärdena och i värsta fallet så kan det utvecklas till giftiga material som kan döda alla dina fiskar som bor där, på kort sikt eller på lång sikt. På grund av detta så är det inte bara viktigt att byta ut vattnet regelbundet utan du måste också filtrera det konstant. I denna artikel så går v igenom olika filter som finns och hur denna viktiga del i akvarium fungerar så du kan fatta ett informerat beslut när du ska investera i ett filter till ditt akvarium.

Akvariefiltrets uppgifter

Som namnet antyder så har akvariefiltret till uppgift att filtrera och rengöra vattnet. På så vis så försvinner allt avfall under filtreringen. Det spelar ingen roll om det är avfall från växter eller fiskarnas avföring, allt avfall filtreras bort via akvariefiltret så vattenvärdena håller sig stabila och så det blir hemtrevligt för alla invånare i ditt akvarium. Det finns olika slags filter som filtrerar vattnet på olika sätt.

Förutom filtrering så får de flesta akvariefilter också vattnet att röra på sig vilket sker med hjälp av att vattnet sugs in, filtreras och sedan spolas ut igen. Detta är viktigt då många fiskar och växter behöver få uppleva ett naturligt vattenflöde. Vissa filter erbjuder till och med dig förmågan att justera flödets styrka så du kan skräddarsy det åt dina invånare i ditt akvarium.

Förutom filter så ansvarar även växter över att neutralisera giftiga ämnen från vattnet så du ska alltid ha tillräckligt med växter i akvariet. Bara med växter och rätt filter så kommer den biologiska balansen att kunna upprätthållas.

Vilket slags filter lämpar sig för vilket slags akvarium?

akvariefilterPå grund av att det finns så många olika slags filter att välja mellan så är det inte alltid att kunna välja den rätta till just ditt akvarium. Därför så är det bra om du lär känna de olika metoderna som finns. När du ska välja ut ett nytt akvariefilter till ditt akvarium så ska du överväga flera olika faktorer. Å ena sidan så spelar filtrets material en viktig roll för att kunna tillgodose behoven som dina fiskar har. Å andra sidan så finns det vissa filtersystem som bara lämpar sig för vissa slags akvariestorlekar eller designer. Således så kan du inte använda ett filter som passar akvarium med 100 liter till ett akvarium som rymmer 800 liter så att säga. Akvariets volym måste passa filtreringsvolymen med andra ord. Vad finns det då för olika filter där ute att välja mellan? Det finns olika slags filter, men alla har samma syfte: filtrera akvarievattnet på ett pålitligt sätt.

  Mekaniska filter

  En mekaniskt filter filtrerar ut det grova och fina avfallet som finns i akvarievattnet. Det lämpar sig som ett så kallat förfilter samt som ett komplett filtersystem. Alla modeller är utmärkta tack vare hur enkelt det är att byta ut filtermaterialet samt att installera och avlägsna filtret när du så väl önskar att göra det. I sötvattentankar så måste minimiflödet vara fyrdubbla av vattenvolymen.

  I saltvattentankar så måste det vara hela tio gånger så mycket. På grund av detta så byter många fiskentusiaster ut filtret varje vecka vilket gör det omöjligt att använda det mekaniska filtret som ett biologiskt filter på grund av att viktiga bakterier dör under rengöringsprocessen. Ett optimalt mekaniskt filter är invändiga motorfiltret som det finns olika slags att välja mellan.

  Underhållsfilter

  Underhållsfilter är rätt sällsynta. De fungerar på ett sätt som kallas för “superaerob” vilket innebär att vattnet flödar till filtermaterialet som har direktkontakt med luften och som finns i en annan separat tank. Från denna tank pumpas sedan det filtrerade vattnet tillbaka till akvariet igen. Underhållsfilter fungerar effektivt om minst 4000 liter vatten kan passera varje timme, vilket är mycket ovanligt därav varför detta slags filter sällan används i många akvarium.

  Anaeroba filter

  Ett anaeroba filter är ett utmärkt sätt för så kallad biologisk filtrering. Filtret fungerar utan syre, varav sitt namn, så då kan den bara bearbeta långsamt vattenflöde. Om vattnet flödar igenom mycket långsamt så kommer syrat att försvinna efter några centimeter inuti filtermaterialet. Till skillnad från andra filtermodeller så bryts bara nitrat ned så att proteiner och så vidare inte kan bytas ut till nitrat för att sedan brytas ned igen. På grund av detta så används dessa filter enbart som extrafilter och aldrig som fullständiga filtersystem.

  Biologiska filter

  Med dessa unika filter så bor det bakterier inuti filtret som ansvarar över rengöringen av vattnet. Miljontals små organismer, bakterier, amöbor och ciliater bor i dessa filter och lever på det organiska materialet som finns i vattnet. Detta organiska material avlägsnas eller förnyas på ett sätt så det kan läggas tillbaka i vattnet. Bakterierna och de andra organismerna syns på filtermaterialet som brun lera. Var noga med att inte råka spola bort dem för det är dem som gör grovjobbet i att filtrera ditt akvarium och de blockerar inte vattenflödet som passerar igenom dem. De livnär sig på proteiner, fetter och kolhydraterna som kommer från akvarievattnet. De förvandlas sedan till nitrat och koldioxid. Det biologiska filtret lämpar sig för i princip alla slags akvarium som finns.

  Ytterfilter

  Detta filter installeras utanpå akvariet och stör inte dess utseende på så vis. Vattnet transporteras till filtret via slangar och finns tillgängliga i olika storlekar. Filtret finns i akvariets golvenhet. Vatten flödar till filtret där som då innehåller olika slags filtermaterial för att filtrera vattnet med. Välj filtermaterial utifrån vad du har för slags invånare i ditt akvarium. Efter rengöringen så pumpas vattnet tillbaka till akvariet vilket skapar vattenflöde vilket invånarna tycker om. Ytterfilter är perfekta om du vill slippa se dem på ditt akvarium och de tar inte plats inuti din tank så då får plats med roligare saker där inne då. De förstår inte utseendet heller för den delen med.

  Innerfilter

  Förutom ytterfilter så finns det också innerfilter. Dessa suger in vattnet, rengör det genom ett valt filtermaterial och låter sedan vattnet få åka tillbaka till akvariet igen. Innerfilter har fördelen att de inte behöver några slags rör. De kan användas för att skapa ett bra vattenflöde och kommer i många olika storlekar. Vissa modeller är enbart aerobiska filter men det finns även modeller där filtret både har en anaerobisk del och en anaerobdel. Nackdelen med detta slags filter är självklart att de tar upp mycket plats och måste avlägsnas varenda gång från tanken när du ska rengöra dem.

   Slutsatser

   Oavsett vilket filter du väljer att gå med så är det viktigt att du väljer lämplig storlek. Det är alltid smartast att välja en modell som är lite större och rengör mer vatten än en som inte kan rengöra tillräckligt med vatten som finns i ditt akvarium. Dessutom är det även viktigt att välja ett filter vars krav och egenskaper ditt akvarium kan leva upp till så det inte går sönder så lätt utan som håller länge och på så vis kan rengöra ditt akvarium och hålla ditt vatten rent länge.

   © FamVeld – shutterstock.com / © FamVeld – shutterstock.com