Avbeställningsvillkor

Avbeställningsrätt för konsumenten (se AGB)
En konsument är vilken privatperson som helst som ingår ett juridiskt kontrakt, men inte är ämnar använda varorna för kommersiell eller vinstdrivande verksamhet.

  Avbeställningsvillkor:
Ångerrätt

Du äger rätten att säga upp detta kontrakt inom 14 dagar utan att ange specifik orsak. Uppsägningen måste göras inom 14 dagar från det att du eller en tredje part auktoriserad av dig tog emot produkterna.

För att åberopa din ångerrätt måste du kontakta oss
Zoobio GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland
Faks: 030 208 478 250
Email: [email protected]

Med ett brev som utförligt och tydligt förklarar dina intentioner att säga upp kontraktet via brevpost, fax eller email. Du får gärna använda det bifogade formuläret, men det är inget krav. Det är tillräckligt att du meddelar oss skriftligt angående uppsägningen innan ångerrättsperiodens slut.

  Konsekvenser av uppsägningen:

Om du säger upp detta kontrakt är vi skyldiga att återbetala dig hela summan inklusive fraktkostnad (med undantag från ytterligare fraktkostnader som uppstått av att du valt ett fraktalternativ som vi inte rekommenderat) inom 14 dagar från att du meddelat oss om att du vill nyttja din ångerrätt. Pengarna betalas tillbaka via samma betalningsmetod som du använde dig av vid den initiala betalningen för produkterna, om vi inte kommit överens om annat. Under inga omständigheter blir du debiterad för ytterligare avgifter till följd av att du nyttjat din ångerrätt.

  Undantag från ångerrätt:

Det finns lagbundna undantag mot ångerrätten (§ 312g BGB), men vi praktiserar endast en av dessa: ångerrätten gäller inte för specialbeställningar av varor anpassade efter kundens behov, som inte redan fanns tillgängliga vid beställningen i vårt lager.

Ångerrätten gäller inte för varor om dessa (efter att du mottagit dem) i enlighet med deras specifika natur inte går att separera från andra varor.

  Ångerrättsformulär:

(Om du vill säga upp ditt kontrakt, vänligen fyll i formuläret nedan och skicka det till oss)


- Till: Zoobio GmbH, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Tyskland, Faks: 030 208 478 250, e-post: [email protected]
- Detta är för att säga upp kontraktet som jag/vi ingick för köpet av följande varor (*)/leveransen av följande tjänster (*)
- Beställt den (*) / mottagit den (*)
- Köpares namn
- Köpares adress
- Köpares signatur (endast nödvändigt om formuläret skickas via brevpost)
- Datum
________
(*) Fyll i

Följ Zoobio
 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Facebook

BIO - de - oko - 006 de - oko - 006

Expertkunnig support
Om Zoobio
Säkert köp
 • Snabb frakt
 • Köparskydd
 • Dataskydd
 • Säker betalning via SSL-kryptering
 • Bästa priser
Säker betalning
 • VISA
 • PayPal