Herakles a Nemejský Lev

link: http://nemeangames.org/ancient-nemea/mythology/herakles-and-the-lion.html

Jeden z nejvíce ctihodných mýty starověkého Řecka, je, že první práce Herakles, zabití Nemejského Lva. Kůže této šelmy byla neproniknutelná, a Herakles byl nucen zápasit a nakonec ho uškrtit. Pomocí lví vlastní drápy, on odstranil kůži a pak ho nosila jako brnění.

Herakles Nemejský Lev

Herakles a Nemejského Lva z atické Černé vázové amfora tím, Psaiax, ca. 525 B. C.

Vzhledem k popularitě mýtus od nejstarších dob, to je něco, co překvapí, aby se dozvěděli, že to bylo jen v době Římské, která spojení byla postavena mezi zabití lva a založení Nemean Hry. Jinými slovy, v řeckém období jasný rozdíl byl zachován i mezi Lvem na jedné straně a Hry na druhé straně.

Alexander Sarkofágu

To je také pozoruhodné, že Kings of Macedon, kteří vysledovat jejich předky Herakles formou Argos, vylíčil sami na sobě Lví kůži, včetně Alexandra velikého, zde znázorněno na tzv. Alexander Sarkofágu.